Generalforsamling 11. april

Ordinær generalforsamling 11 april kl.18.30
i Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Godkendelse af budget vedr. 2019.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2019.
  Nuv. beløb er 200 kr enkelt person/300 kr for en husstand/1000 kr for et firma.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer /på valg er:
  Søren Dysted
  Hanne Sørensen
  Bjarne Jespersen
 8. Valg af 1 eller 2 suppleanter /på valg er:
  Mette Brammer
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant /på valg er:
  Niels Rørbech
  Erland Christiansen
 10. Evt.

Søren Dysted
Fmd.