Referat bestyrelsesmøde marts 2021

2021.03.31_bestreferat

Referat af bestyrelsesmødet d. 31. marts 2021 vises i indlejret pdf-fremviser.
Ved problemer med læsbarheden kan det i stedet downloades her:
2021.10.03_best-referat.pdf