Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling i Karrebæk Møllelaug
7 juni kl.18.30
Arrangementets endelige adresse udmeldes senere.

Dagsorden afholdes ift vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Anne Planck
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Godkendelse af regnskabet for 2020 og budget for 2021 ved kassereren.
 5. Fastsættelse af kontigent for 2021.
  Bestyrelsen foreslår uændrede satser som pt er 200kr pr år for enkeltpersoner, 300kr for husstande og 1000kr virksomheder.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Hanne Sørensen
  Bjarne Jespersen
  Søren Dysted
 7. Valg af suppleanter for 1 år.
  Pt er det Lars Rostgaard og Mette Brammer
 8. Valg af revisor og gerne revisor suppleant.
 9. Evt.

Mvh Søren Dysted
Fmd