Referat bestyrelsesmøde sept. 2021

2021.09.02_bestreferat

Referat af bestyrelsesmødet d. 2. september 2021 vises i indlejret pdf-fremviser.
Ved problemer med læsbarheden kan det i stedet downloades her:
2021.09.02_best-referat.pdf