Fotos: Jens Ilnov og Nicolas Daniel Ilnov

Karrebæk Mølle skal snurre igen

Karrebæk Møllelaug af 2016 har som mål at bringe Karrebæk Mølle i funktion.
Møllen, bygget i 1858, fredet i 1959, var i drift i små 100 år men har ikke fungeret som mølle siden 1942.

Møllelauget har pr 1. juli 2017 fået overdraget møllen fra Næstved Kommune. For at møllen kan komme til at rotere igen, kræves en omfattende restaurering, og det arbejde går vi nu i gang med.