Generalforsamling 11. april

Ordinær generalforsamling 11 april kl.18.30
i Bethesda, Kirkebakken, Karrebæk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Godkendelse af budget vedr. 2019.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2019.
  Nuv. beløb er 200 kr enkelt person/300 kr for en husstand/1000 kr for et firma.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer /på valg er:
  Søren Dysted
  Hanne Sørensen
  Bjarne Jespersen
 8. Valg af 1 eller 2 suppleanter /på valg er:
  Mette Brammer
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant /på valg er:
  Niels Rørbech
  Erland Christiansen
 10. Evt.

Søren Dysted
Fmd.

Bestyrelsesmøde februar 2019

Se referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

Bestyrelsesmøde januar 2019

Se referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 18.00 i Bethesda.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

Bestyrelsesmøde oktober 2018

Se referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 18. oktober 2018 kl. 18.00 i Bethesda.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

Bestyrelsesmøde august 2018

Se referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23. august 2018 kl. 18.00 i Bethesda.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

 

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen og Beretning 2018 kan ses fra denne side.

 

Bestyrelsesmøde marts 2018

Se referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00-20.00 i Bethesda.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

 

Bestyrelsesmøde februar 2018

Se referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00-21.15 i Bethesda.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

 

Bestyrelsesmøde januar 2018

Se referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2018 kl. 19-21, i Bethesda.
Referat (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan ses fra denne side

 

Stemningsbillede fra julestue

Stemningsbillede fra julestue i Karrebæk Mølle 26. november samt interview med formanden for Karrebæk Møllelaug af 2016, Palle Birk Hansen, om møllelauget og om møllens historie.

 

Top