Bestyrelse

Formand: Søren Dysted
Mikkelhøj 4, 4736 Karrebæksminde
30 59 42 14
sdyni55@gmail.com

Næstformand: Erik Sørensen
Kokhaven 6, 4736 Karrebæksminde
42 44 25 85
supkon@mail.dk

Kasserer: Christian von Benzon
Alléen 32, 2, -3, 4736 Karrebæksminde
28 14 40 17
christian.benzon@icloud.com

Facebook-ansvarlig: Maj-Britt Juel Nielsen
Alléen 15, 4736 Karrebæksminde
22 51 88 04
M.Juel@hotmail.dk

Formand for Arbejdsgruppen: Bjarne Jespersen
Fjordvænget 3, 4700 Næstved
60 49 11 29
bj@lommekunst.dk

Hanne Sørensen
Grønlandsvej 19, 4700 Næstved
20 97 38 12
hasor@naestved.dk

Erik Madsen
Ved strandskoven 7, 4736 Karrebæksminde
20 35 62 48
erik@vedstrandskoven.dk

Suppleanter 2018

Mette Brammer
Kokhaven 23, 4736 Karrebæksminde
42 44 23 30
mettebrammer@hotmail.com