Bestyrelse

Formand: Søren Dysted
Mikkelhøj 4, 4736 Karrebæksminde
30 59 42 14
moc.l1716250242iamg@171625024255iny1716250242ds1716250242

Kasserer: Christian von Benzon
Mikkelhøj 84, 4736 Karrebæksminde
28 14 40 17
kd.el1716250242leomk1716250242eaber1716250242rak@r1716250242eress1716250242ak1716250242

Sekretær: Christian von Benzon
Mikkelhøj 84, 4736 Karrebæksminde
28 14 40 17
kd.el1716250242leomk1716250242eaber1716250242rak@r1716250242eater1716250242kes1716250242

Facebook-ansvarlig: Maj-Britt Juel Nielsen
Alléen 15, 4736 Karrebæksminde
22 51 88 04
kd.li1716250242amtoh1716250242@leuJ1716250242.m1716250242

Hanne Sørensen
Grønlandsvej 19, 4700 Næstved
20 97 38 12
kd.de1716250242vtsea1716250242n@ros1716250242ah1716250242

Erik Madsen
Ved strandskoven 7, 4736 Karrebæksminde
20 35 62 48
kd.ne1716250242voksd1716250242narts1716250242dev@k1716250242ire1716250242

Suppleanter:

Louis Holm Kristensen
Brosvinget 7, 4736 Karrebæksminde
20 31 40 11
kd.oo1716250242hay@n1716250242namid1716250242ul1716250242

Erland Christiansen
Karlsvej 227, 4736 Karrebæksminde
28 90 13 69
kd.li1716250242amtoh1716250242@nesn1716250242aitsi1716250242rhce1716250242