Støt Karrebæk Møllelaug

Medlemsskab

Du kan indmelde dig i møllelauget og hermed støtte op omkring formålet.
Indmeldelsesformular

Medlemskontingentet er årligt på:
200 kr. for enkeltmedlemmer
300 kr. for husstanden
1.000 kr. for virksomheder.

Gaver og donationer

Møllelauget modtager med taknemlighed gaver og donationer.
Alle beløb er velkomne – store som små.
Beløb vil blive brugt som bidrag til at restaurere møllen.

Indbetaling

Alle beløb til Karrebæk Møllelaug bedes venligst indbetalt til møllelaugets bankkonto i Spar Nord A/S, Næstved afd. ,
registreringsnummer: 9819, kontonummer: 2540007821. 

OBS. Husk at skrive navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse i forbindelse med indbetaling af kontingent/gave.”