Rapport om møllen

Karrebæk Mølle. Bygningssyn efterår 2013. (v. Stig Håkansson, Næstved Kommune)

Beskrivelse af tilstand, istandsættelses- og vedligeholdelsesplan samt andre forhold vedrørende fortid og fremtid.

Rapport, pdf-format, 15 sider

Illustration. Forsiden af rapport over bygningssyn af Karrebæk Mølle fra 2013

FAKTA:

Uddrag af rapport over bygningssyn af Karrebæk Mølle

MØLLENS TILSTAND
Møllen har ikke været i brug i årevis. Det har medført at inventaret, mekanikken, virker noget henfalden. Enkelte dele er rådskadet eller på anden måde skadet. Ligeledes mangler der vitale dele for funktionen.
Portgennemgangen, sat i kamp, synes at være i bevægelse, ved at jorden trykker muren ud. Det er navnlig i østsiden. Formentlig har det stået på gennem mange år. Trampestien op til “galleriet” kan have negativ indvirkning?

Spånbeklædningen er i rimelig behold, der mangler anslået ca. 20 spån. Der er få rådskader, men flere af spånene er vejrbidte. På store områder er overfladebehandlingen nedbrudt og træet står fuldt eksponeret for solnedbrydning. På skyggesiden (nord) er spånene grønne af algebegroning.
Skønnet restlevetid 15 – 20 år.

Øverst, på hatten, er bræddeunderlaget lettere skadet. Hvor enkelte spån mangler, er der åbent til det fri. Det har indtil videre ingen fatale følger, da ventileringen befordrer en hurtig udtørring.
De store vandrette krøjebjælker under hatten er i mistanke for begyndende rådskade.
Jeg skønner at spånbeklædning og bræddeunderlag nænsomt kan istandsættes (minimal udskiftning), Efterfølgende vil en omhyggelig overfladebehandling med traetjære kunne bidrage væsentligt til levetiden. Korrekt vedligeholdt skønnes spånene en restlevetid på 15 – 20 år.