Møllelauget

Fra 1942 til i dag har der været flere forsøg på at etablere møllelaug, der kunne drive Karrebæk Mølle. Ingen har dog haft lang levetid.
Men i maj 2016 blev der gjort et nyt forsøg, som resulterede i Karrebæk Møllelaug af 2016.

Karrebæk Møllelaug af 2016 erhvervede Karrebæk Mølle fra Næstved Kommune pr. 1. juli 2017.
Købsprisen var 0 kr. Hermed har Næstved Kommune markeret sin moralske opbakning til Møllelaugets arbejde.

Der er i øjeblikket en lille og dedikeret medlemsskare, som vi meget gerne ser vokse kraftigt.
Det har betydning for vore muligheder for at rejse de nødvendige midler til møllens restaurering, at vi er en stor og livskraftig forening.
Interesserede kan kontakte bestyrelsens medlemmer.
Kontingentet er i 2017 og 2018 200 kr. for et enkelt medlem, 300 kr. for en husstand, 1000 kr. for et firma.

Under Karrebæk Møllelaug af 2016 er der etableret en arbejdsgruppe af medlemmer, som har lyst til at give en hånd med ved det store arbejde med at passe og restaurere møllen.
Formanden er Bjarne Jespersen, som er medlem af bestyrelsen. Se hans kontaktoplysninger i listen over bestyrelsen.

Karrebæk Møllelaug af 2016 har et driftsbudget, som anvendes til at drive og passe møllen, fx til forsikring, kontingenter, hjemmeside og arrangementer.