Arbejdsgruppens kommissorium

§1
Arbejdsudvalget består af frivillige håndværkere og andre, som ønsker at give en praktisk, hjælpende hånd til Karrebæk Møllelaug af 2016.

§ 2
Alle medlemmer af Arbejdsudvalget forudsættes at være medlemmer af Karrebæk Møllelaug af 2016.

§3
Arbejdsudvalget arbejder med direkte reference til bestyrelsen, som tager alle afgørende beslutninger i forhold til arbejder på den fredede møllebygning, Karrebæk Mølle.

§4
Karrebæk Møllelaugs bestyrelse entrerer med møllemæssig fagkundskab i sit arbejde, således at bestyrelsen til enhver tid over for Slots- og Kulturstyrelsen kan stå inde for de arbejdsopgaver, som Arbejdsudvalget udfører på møllen.

§ 5
Bestyrelsen kan uddelegere fagligt ansvar til den faguddannede møllebygger, som for Karrebæk Møllelaug har ansvaret for arbejdsopgaverne på Karrebæk Mølle over for Slots- og Kulturstyrelsen. Bestyrelsen og møllebyggeren bærer ansvaret for det arbejde og de materialer, som efter møllelaugets restaureringsindsats indgår i den fredede møllebygning.

§6
Arbejdsudvalgets formand og næstformand står for den gensidige kommunikation mellem bestyrelsen, møllebyggeren og arbejdsudvalget.

§7
Arbejdsgruppen inviteres til en årlig sammenkomst med bestyrelsen, fx til jul eller midsommer.

 

Vedtaget af bestyrelsen 30.06.2016