Ejerliste

Karrebæk Mølle blev bygget i 1858 til Niels Mortensen. I perioden frem til 1942 skiftede mølle og møllegård ejer 4 gange før driften blev indstillet, og møllen solgt fra.

Ejerliste Karrebæk Mølle

 • 1858-1870 Niels Mortensen
 • 1870-1895 Ole Andersen gik fallit, mistede 25.000 kr.
 • 1895-1907 Marianne og Anton Nielsen tjente 25.000 kr.
 • 1907-1925 Hans Olsen
 • 1925-1945 Alfred Olsen standser driften 1942
 • 1945-1971 Komiteen til Karrebæk Mølles Bevarelse købte møllen for 8.000 kr.
 • 1959 Karrebæk Mølle fredes
 • 1971- 11. marts Næstved Kommune overtager møllen
 • 1979 Nationalmuseet inddrages
 • 1981-1983 møllen restaureres for ca. 400.000 kr. (Møllelaug etableres ?)
 • 1994 møllen får overfladebehandling
 • 1999 der sættes lyssignal i NØ-vindue
 • 2007-2008 møllen udbedres
 • 2016 møllens ydre overfladebehandles

Ejerliste Karrebæk Møllegård

 • 1858-1945 samme ejere som møllen
 • I Møllegården var der bageri i østlængen, bagerbutik i vestenden af sydlængen
 • 1895 Møllegården brændte
 • 1896 ca. Møllegården blev nyopført
 • 1945 Alfred Olsen beholdt Møllegården og solgte møllen fra
 • 1950 Alfred Olsen solgte Møllegården til gårdejer Lindegård
 • 2000 arving Keld Lindegård solgte gården til Karrebæk Menighedsråd, som lod den nedrive
Et af de ældste fotos af Karrebæk Mølle. Årstal kendes ikke.
Et af de ældste fotos af Karrebæk Mølle. Årstal kendes ikke.

Kilder:
Ole Nørgaard: Historien om Karrebæk mølle.
Stig Håkansson, Rapport om møllen