Restaurering

Karrebæk Møllelaug har sat sig for at restaurere Karrebæk Mølle, så den fremstår, som da den var ny omkring 1860.
Det er målet, at møllen skal kunne male mel igen, og denne funktion skal fremover formidles bredt til børn og voksne som et historisk eksempel på anvendelse af grøn energi.

At restaurere en fredet mølle kræver tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, som fører tilsyn med Danmarks fredede bygninger, herunder Karrebæk Mølle.
Forudsætningen for en restaurering er, at man udarbejder en handleplan, som skal godkendes af styrelsen.
Dette arbejde blev indledt i efteråret 2016 ved møllebygger Michael John Jensen. Forslaget til handleplan er i disse måneder til behandling i styrelsen.
Når den godkendte handleplan foreligger, kan vi begynde at rejse midler til selve restaureringen.

Vi regner med, at restaureringen kommer til at tage mindst 5 år, fra vi går i gang, og vi regner med, at arbejdet kommer til at beløbe sig til mindst 7-8 mio. kr.
Der er brug for al den støtte, vi kan mønstre i lokalsamfundet og hos de store fonde!

Karrebæk Mølle, april 2016, imponerende, men har behov for en restaurering
Karrebæk Mølle, april 2016